Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jako jiná osoba než odborník vystavuji, vstoupím-li na stránky určené pro odborníky.

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jako jiná osoba než odborník vystavuji, vstoupím-li na stránky určené pro odborníky.

» Katetrové infekce Katetrové infekce – Sabrix
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Péče o cévní vstupy

Biofilm v katetru může způsobit infekci krevního řečiště

Katetrové infekce

Infekce krevního řečiště při zavedení katetru (catheter-related bloodstream infection, CRBSI) jsou i nadále spojovány s výraznou morbiditou a mortalitou a jsou příčinou vysokých nákladů na léčbu.

Je absolutně nezbytné najít optimální systém prevence a kontroly infekcí souvisejících se zavedením pomůcek pro centrální vaskulární přístup (central vascular access device, CVAD). Incidence CRBSI v Evropě je i přes různá preventivní opatření 1,5 – 2 na 1 000 dní zavedení katetru a mortalita CRBSI se pohybuje stále od 5 do 25 %. Riziko infekce CVAD nebo CRBSI se rovnoměrně zvyšuje v závislosti na délce katetrizace. Již 24 hodin po zavedení CVAD se v katetru vytvoří biofilm. Obsahuje polysacharidy, fibrin, fibronektin nebo laminin a tvoří ho mikroorganizmy a endogenní látky. 1, 2

Bakterie se mohou do krevního řečiště dostat přes vnější povrch nebo vnitřním lumenem CVAD – usazují se v biofilmu a jsou chráněny před mechanizmy imunitního systému (fagocytóza, protilátky) a částečně i před antibiotiky. Grampozitivní bakterie jsou zodpovědné přibližně za 50 až 70 % infekcí krevního řečiště při zavedení katetru. Ve studii prevalence CRBSI v Evropě byly grampozitivní bakterie zjištěny v 71 %, gramnegativní bakterie v 22 % a houby v 7 % případů. Pěti nejčastějšími mikroorganizmy byly koaguláza negativní stafylokoky, Staphylococcus aureus a druhy rodů Candida, Enterococcus a Pseudomonas. 3

Tvorba biofilmu

Eliminace biofilmu

Reference

  1. Mermel LA. (2000). Prevention of intravascular catheter-related infections. Ann Intern. Med132:391-402.
  2. Munoz P., Bouza E., San Juan R. Et al. (2004). Co-Operative Group of the European StudyGroup on Nosocomial. Inf ections (ESGNI): Clinical epidemiological characteristics and outcome of patients with catheter-related bloodstream infections in. Europe (ESGNI-006 Study). Clin.Microbiol. Infect.10: 843–5.
  3. Bouza E.,et al. (2004). A European perspective on intravascular catheter-related infections:report on the microbiology workload, aetiology and antimicrobial susceptibility. (ESGNI-005 Study). Clin. Microbiol. Infect.10: 838–42.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Menu