Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Měsíční limity spotřeby pomůcek

Měsíční limity spotřeby pomůcek

dle oddílu C, přílohy č. 3 novely (zákon č. 298/2011) zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění

Jednodílný systém
kolostomické uzavřené sáčky maximálně 60 ks měsíčně, 100% úhrada max. 7 500 Kč / 60 ks
ileostomické výpustné sáčky maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada max. 8 500 Kč / 30 ks
urostomické sáčky maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada max. 9 000 Kč / 30 ks
Dvoudílný systém včetně adhezní technologie
kolostomické uzavřené sáčky maximálně 60 ks měsíčně, 100% úhrada max. 4 000 Kč / 60 ks
ileostomické výpustné sáčky maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada max. 9.000 Kč / 30 ks
urostomici maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada max. 5 500 Kč / 30 ks
Podložky stomické
pro kolostomiky maximálně 10 ks měsíčně, 100% úhrada max. 3 000 Kč / 10 ks
pro ileostomiky maximálně 15 ks měsíčně, 100% úhrada max. 4 500 Kč / 15 ks
pro urostomiky maximálně 15 ks měsíčně, 100% úhrada max. 4 500 Kč / 15 ks
Příslušenství
Prostředky vyplňovací a vyrovnávací 100% úhrada
Prostředky zahušťovací 360 Kč / 30 ks / 1 měsíc, pouze pro ileostomiky
Prostředky čistící 350 Kč / 1 měsíc
Prostředky pro odstranění stomické podložky 300 Kč / 1 měsíc
Prostředky ochranné 1 000 Kč / 1 měsíc
Prostředky deodorační 350 Kč / 1 měsíc, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Pásy a přídržné prostředky max. 2ks / rok, 600 Kč / 2ks, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Menu