Příslušenství - Salts Healthcare - Produkty - Sabrix, s.r.o.

Příslušenství

Řešení každého problému

Náš sortiment byl pečlivě navržen s ohledem na problematiku každodenního ošetřování stomie, pro zachování jistoty a sebedůvěry.

Problémy, jejichž řešením se zabýváme, jsou podtékání: nejčastější problém, který vyvolává další potíže podrážděná kůže: je způsobeno podtékáním a častou výměnou pomůcky. adheze: neodstatečné přilnutí pomůcky vinou nerovností v okolí stomie. zápach: způsobený bakteriemi ve střevním obsahu nebo v moči zbytky adheziva: ulpívající na pokožce ochrana pokožky: pro maximální pohodlí při nošení pomůcky.

K dispozici je i řada dalších výrobků. Konzultujte použití našeho příslušenství s Vaší stomasestrou či ošetřujícím lékařem.